Ställa in standarddestination för e-post

Du kan ställa in destinationen i förväg när du skickar en fil som sparats i den mobila terminalen med ett e-postmeddelande.

Procedurer

1.Tryck på [] i det övre vänstra hörnet av startskärmen för Canon PRINT Business → [App Settings] (App-inställningar).
2.Tryck på [Send To] (Skicka till).
3.Ange en adress i dialogrutan → tryck på [OK].

Resultat

Den angivna adressen visas på skärmen [App Settings] (App-inställningar) > [Send To] (Skicka till).