Ställa in en fillagringsplats

Du kan ställa in lagringsplatsen för skannade och registrerade filer eller filer som laddas ned från molnlagring.

Procedurer

1.Tryck på [] i det övre högra hörnet av startskärmen för Canon PRINT Business → och tryck på [App Settings] (App-inställningar).
2.Tryck på [Save Folder Name] (Spara mappnamn).
3.Välj platsen för att spara filer på skärmen som visas.

Resultat

Den angivna lagringsplatsen visas på skärmen [App Settings] (App-inställningar) > [Save Folder Name] (Spara mappnamn).