Ställa in WebDAV-porten

Du kan ställa in WebDAV-portnumret som du använder vid scanning med en imageRUNNER ADVANCE-enhet.
Standardinställningen är "8080".

Procedurer

1.Tryck på [] i det övre vänstra hörnet av startskärmen för Canon PRINT Business → [App Settings] (App-inställningar).
2.Tryck på [WebDAV Port] (WebDAV-port).
3.Ange ett portnummer i dialogrutan som visas → tryck på [OK].

Resultat

Den angivna adressen visas på skärmen [App Settings] (App-inställningar) > [WebDAV Port] (WebDAV-port).
OBS!
Ställ inte in portnumret som redan används av den mobila enheten som du använder.
Om du scannar med hjälp av funktionen [Scan and Send] (Skanna och skicka) i imageRUNNER ADVANCE-serien anger du ett värdnamn i [Host Name] (Värdnamn) på enhetens kontrollpanel. Ange värdnamnet i följande format, inklusive portnumret, enligt instruktionerna som visas på skärmen [Scan] (Skanna).
<Exempel på inmatning>
Om IP-adressen är "192.168.0.xxx" och det nya portnumret är "8008":
http://192.168.0.xxx:8008/