Ställa in en proxy

Om en proxy behövs för att kommunicera med den enhet du använder eller för att använda Data Conversion Service kan proxyn ställas in i förväg.
OBS!
Du kan inte använda en proxy vid kommunikation med en molnlagringstjänst.

Procedurer

1.Tryck på [] i det övre högra hörnet av startskärmen för Canon PRINT Business → och tryck på [App Settings] (App-inställningar).
2.Tryck på [Proxy Settings] (Proxy-inställningar) → tryck på [Use Proxy] (Använd proxy).
3.Ange de obligatoriska uppgifterna.
Om du vill ha information om inställningar ska du fråga din nätverksadministratör.
4.Tryck på [OK].

Resultat

Proxy visas som [Use] (Använd) på skärmen [App Settings] (App-inställningar) > [Proxy Settings] (Proxy-inställningar).
OBS!
När den här appen är stängd återgår [Proxy Settings] (Proxy-inställningar) till [Do not use] (Använd inte). Ställ in den igen efter behov när systemet startas igen.