Ange ett SNMP-gruppnamn

Du kan ställa in ett SNMP-gruppnamn. Standardnamnet är "public". Normalt sett behöver inte den här inställningen ändras.

Procedurer

1.Tryck på [] i det övre vänstra hörnet av startskärmen för Canon PRINT Business → [App Settings] (App-inställningar).
2.Tryck på [SNMP Community Name] (SNMP-gruppnamn).
3.Ange ett SNMP-gruppnamn → tryck på [OK].

Resultat

Det angivna SNMP-gruppnamnet visas på skärmen [App Settings] (App-inställningar) > [SNMP Community Name] (SNMP-gruppnamn).