Ställa in användarinformation

Du kan i förväg ställa in användarinformation som behövs för att logga in på enheten. Den angivna användarinformationen används av följande funktioner.
Registrering av Bluetooth-enhet
Provide Address (Ange adress)
Release and Print (Frisläpp och skriva ut)
Printer Control Panel Login (Inloggning skrivarens kontrollpanel)
Informationen som du anger kan även användas vid utskrift.

Procedurer

1.Tryck på [] i det övre vänstra hörnet av startskärmen för Canon PRINT Business → [App Settings] (App-inställningar).
2.Tryck på [User Information] (Användarinformation).
3.Ange användarinformation.
[Log in as Guest user] (Logga in som gästanvändare):
Du kan logga in som utan användarinformation som kan ställas in med den här appen.
[User Name] (Användarnamn):
Ange användarnamnet.
[Password] (Lösenord):
Ange lösenordet.
När du ställer in [Domain Name] (Domännamn)
Ange samma domännamn som behövs när du loggar in på enheten.
[Use the same user information when printing] (Använd samma användarinformation vid utskrift):
[User Name] (Användarnamn)/[Password] (Lösenord)/[Domain Name] (Domännamn) som du angett tillämpas i följande.
[Print Settings] (Skrivarinställningar) > [Output Method] (Utmatningsmetod) > [User Name] (Användarnamn)/[Domain Name] (Domännamn)*1
[Authentication Mode] (Autentiseringsläge) > [User Authentication] (Användarautentisering) > [User Name] (Användarnamn)/[Password] (Lösenord)*2
*1 [User Name] (Användarnamn)/[Domain Name] (Domännamn) tillämpas inte om de är tomma.
*2 Domännamnet används inte för användarautentiserad utskrift.
[Use the domain name when logging in to the printer] (Använd domännamnet vid inloggning på skrivaren):
Du kan logga in med domännamnet som angetts i [Domain Name] (Domännamn), när du använder Bluetooth enhetsregister och/eller funktionen [Direct Connection] (Direkt anslutning)/[Provide Address] (Ange adress)/[Release and Print] (Frisläpp och skriv ut)/[Printer Control Panel Login] (Inloggning skrivarens kontrollpanel).
4.Tryck på [OK].

Resultat

Det angivna användarnamnet visas på skärmen [App Settings] (App-inställningar) > [User Information] (Användarinformation).