Filformat som kan hanteras med den här appen

Detta förklarar filformaten för data som kan hanteras av Canon PRINT Business.
Bilder: JPEG/TIFF*1/GIF/PNG/BMP/WebP
Dokument: PDF/XPS*1/Microsoft Office-filer (Word/Excel/PowerPoint)*2
*1 Du kan inte skriva ut TIFF- eller XPS-filer med den här appen.
*2 Inklusive OOXML-formatet.