Så här visar du skärmen för att förhandsgranska dokument

På förhandsgranskningsskärmen för dokumentet kan du kontrollera dataförhandsgranskningar, skicka e-post och skriva ut.
[]
[Open in Adobe Acrobat] (Öppna i Adobe Acrobat)
Om Adobe Acrobat är installerat i den mobila terminalen som du använder ska du öppna förhandsgranskade PDF-data med Adobe Acrobat.
[Open in] (Öppna i)
Öppnar förhandsgranskade data i en annan app som installerats på den mobila enheten.
[]
Skickar förhandsgranskade data i ett e-postmeddelande.
Tryck på [] och välj ett e-postprogram så bifogas en fil med scannade data i ett nytt e-postmeddelande.
[]
Skriver ut förhandsgranskade data. Om du trycker på [] visas skärmen [Preview] (Förhandsgranska) för utskrift.