Visa enhetens kontrollpanel

Du kan visa en kontrollpanel som motsvarar enhetens kontrollpanel på en mobil terminal. Detta låter dig använda enheten för att konfigurera utskrifter och utföra jobb etc. utan att röra vid kontrollpanelen.
OBS!
Andra användare kan inte använda samma enhet medan den här funktionen är aktiv.
Skärmen på den mobila terminalen visas också på enhetens kontrollpanel medan funktionen används. Var försiktig när du använder funktionen eftersom skärmen som används kanske kan ses av andra användare.

Förutsättningar

Inställningen Fjärrstyrning är aktiverad på enheten som använder den.
Följ proceduren nedan för att aktivera inställningen från kontrollpanelen eller Remote UI på enheten.
Från enhetens kontrollpanel
Visa [Management Settings] (Hanteringsinställningar) > [License/Other] (Licens/Övrigt) från (Settings/Registration) → och ställ in [Remote Operation Settings] (Inställningar för fjärrstyrning) till [On] (På).
Från Remote UI
Visa [Management Settings] (Hanteringsinställningar) > [License/Other] (Licens/Övrigt) > [Remote Operation Settings] (Inställningar för fjärrstyrning) från [Settings/Registration] (Inställningar/registrering) → aktivera [Use Remote Operation] (Använd fjärrstyrning) → och klicka på [OK].
Du kan också ansluta till Remote UI från skärmen [Printer Details] (Skrivarinformation) på Canon PRINT Business.

Procedurer

1.Tryck på [] i det övre vänstra hörnet av startskärmen för Canon PRINT Business.
Skärmen för [Select Printer] (Välj skrivare) visas.
2.Välj den enhet som kontrollpanelen ska visas på.
3.Tryck på [Other Functions] (Andra funktioner) på startskärmen för Canon PRINT Business.
4.Tryck på [Remote Operation] (Fjärrstyrning).
Om skärmen för lösenordsinmatning visas ska du ange lösenordet som har ställts in på enheten och trycka på [Log In] (Logga in).
VIKTIGT
Lämna inte den mobila terminalen obevakad med skärmen för lösenordsinmatning öppen. Om Wi-Fi-nätverket kopplas från medan skärmen för lösenordsinmatning visas kan det hända att funktionen inte kan användas korrekt nästa gång den startas.
Om ett meddelande visas som indikerar att du inte kan ansluta till enheten medan inställningen för fjärrstyrning på enheten är aktiverad, bör du starta den här funktionen igen efter att du har startat om enheten. Se försiktighetsåtgärderna i enhetens handbok när du stänger av strömmen.

Resultat

En kontrollpanel motsvarande enhetens kontrollpanel visas på den mobila terminalen.
Tryck på [Exit] (Avsluta) för att avsluta.
VIKTIGT
Andra användare kan inte använda samma enhet om du inte trycker på [Exit] (Avsluta).