Ställa in/Skriva ut utskriftsdata som lagras i en enhet från en mobil terminal

Du kan kontrollera och ändra utskriftsinställningarna för, samt skriva ut, utskriftsdata som lagras i en enhet. Du kan även använda funktionerna på enheten som inte kan ställas in med utskriftsfunktionerna i den här appen.
OBS!
Med den här funktionen visas jobb som tillhör användaren som ställts in i [User Name] (Användarnamn) och [Domain Name] (Domännamn) i [User Information] (Användarinformation).

Förutsättningar

[App Settings] (App-inställningar) > [User Information] (Användarinformation) är inställt.

Procedurer

1.På startskärmen Canon PRINT Business trycker du på [].
2.På skärmen [Select Printer] (Välj skrivare) väljer du enheten där utskriftsdata lagras.
3.På startskärmen Canon PRINT Business trycker du på [Other Functions] (Andra funktioner).
4.Tryck på [Release and Print] (Frisläpp och skriv ut).
5.Tryck på [] för det jobb du vill skriva ut.
6.Kontrollera och/eller ändra [Print Settings] (Skrivarinställningar)/[Template] (Mall)/antal kopior.
7.Tryck på [Print] (Skriv ut).

Resultat

Jobbet som har markerats skrivs ut.

Relaterade ämnen