Det här kan du göra med Canon PRINT Business

Du kan scanna, hantera dokument och skriva ut från en Android-terminal, som en smartphone, surfplatta och liknande, med hjälp av en multifunktionsenhet från Canon i ett nätverk.
OBS!
Funktionerna du kan använda kan variera beroende på följande förhållanden.
Enheten du använder och dess inställningar
Enhetens firmwareversion
Enhetens alternativstruktur
Appens version
Versionen av Android OS
Miljön på den mobila terminalen som du använder
Skärmens innehåll och procedurer etc. som visas och beskrivs i handboken kan skilja sig från de som faktiskt visas.
Om du använder funktioner som utnyttjar Bluetooth med denna enhet kan kommunikation (GATT-kommunikation) med enheten misslyckas, och korrekt registrering (parkoppling) är kanske inte möjlig, beroende på vilken mobil terminal du använder.

Funktionsöversikt

Scanna
Tar emot data som scannats med en multifunktionsenhet på mobila terminaler.
Fånga
Tar bilder med hjälp av kameran och läser dem i PDF-format i appen.
Dokumenthantering
Du kan ladda upp skannade och registrerare data eller filer via den mobila terminalen till molnlagringen som stöds av appen.
Du kan även skicka per e-post, skriva ut och ladda ned filer som har sparats på en molnlagring som stöds.
Söka efter och registrera enheter
Du kan identifiera enheter automatiskt eller manuellt i ett nätverk och registrera en lista med upp till tio enheter.
Du kan också kontrollera enhetsstatus och visa Remote UI för enheten.
Koppla samman med enheten
Du kan använda adressboken i en mobil terminal som destination för enhetens [Scan and Send] (Skanna och skicka) / [Scan] (Skanna)-funktion samt kontrollera och ändra utskriftsinställningarna för, och även skriva ut, data som lagras i enheten.
Öppna dokument från andra appar
Du kan spara och skriva ut data som öppnats i andra appar som installerats på den mobila terminalen som dokument för den här appen.
Talkback-stöd
Om Talkback har aktiverats i inställningarna för Android OS, läses skärmarna i appen upp högt.
OBS!
Engelska och japanska stöds. Om Canon PRINT Business startas med ett språk som inte stöds, visas och läses ett meddelande upp om att Talkback inte stöds.
Vissa skärmar har inte stöd för Talkback. På skärmar som inte har stöd för Talkback visas och läses ett meddelande upp om att Talkback inte stöds.
Om Talkback har aktiverats, inaktiveras menytips.