Enheter som stöds

På supportsidan för Canon PRINT Business hittar du en lista med enheter du kan använda.
Du kan öppna supportsidan genom att följa proceduren nedan.
Från den här appen
Tryck på [] > [Help] (Hjälp) högst upp till höger på startskärmen → tryck på länken till supportsidan på toppsidan.
Från Google Play
Åtkomst från hämtningssidan för Canon PRINT Business.
Från Canons webbplats
Sök "Canon PRINT Business".
OBS!
Beroende på vilken enhetsmodell du har kan du behöva uppdatera firmware. Om appen visar ett meddelande där du uppmanas att uppdatera firmware, ska du uppdatera firmware för multifunktionsenheten.
Om du anger en utskriftsserver som utmatningsdestination kan du manuellt söka efter servern genom att ange IP-adressen/DNS.
Multifunktionsenhet med externt serveralternativ installerat kan inte användas med den här appen.