Vad är Data Conversion Service?

Data Conversion Service är en gratistjänst för användning vid förhandsgranskning och utskrift av vissa filer.
För att skriva ut Microsoft Office-filer måste du använda Data Conversion Service.
När du använder Data Conversion Service ansluts du till en server på internet som konverterar data. Beroende på innehållet i informationen som ska skrivas ut och vilken kommunikationsmiljö du använder kan både överföring och hämtning av data ta flera minuter.
Så här kontrollerar du underhållsinformationen
Data Conversion Service utför en renderingsprocess genom att kommunicera med en server på internet. Den här tjänsten är ibland tillfälligt otillgänglig på grund av underhåll.
Om du vill kontrollera underhållsinformation trycker du på [] > [Information] > [About] (Om) > [Maintenance Information] (Underhållsinformation) i det övre högra hörnet av startskärmen för Canon PRINT Business.
OBS!
När du använder Data Conversion Service första gången visas Terms of Use. Läs innehållet och tryck på [Agree] (Jag accepterar) om du godkänner det. Du kan verifiera Terms of Use genom att trycka på [] > [Information] > [About] (Om) > [Terms of Use] (Användarvillkor) på startskärmen för Canon PRINT Business.

Relaterade ämnen