Utföra användarhantering för utskrift

Du kan hantera utskrifter med funktionen för hantering av avdelnings-ID eller med funktionen för användarautentisering.

Förutsättningar

Enheten du använder stöder funktionen för hantering av avdelnings-ID/användarautentisering.
Funktionen för hantering av avdelnings-ID/användarautentisering är aktiverad på enheten.
OBS!
Du hittar mer detaljerad information i handböckerna som levererades med enheten.
Användarautentisering använder den lokala användarinformation som registrerats på enheten.

Procedurer

Välja den fil som ska skrivas ut

1.Visa filen som ska skrivas ut på dokumentets förhandsgranskningsskärm.
2.Tryck på [].
Skärmen [Preview] (Förhandsgranska) visas

Skriva ut den valda filen

1.Tryck på [Printer] (Skrivare) och välj enheten som ska användas för utskrifter.
2.Tryck på utskriftsinställningarna → tryck sedan på [Authentication Mode] (Autentiseringsläge).
3.Tryck på detaljikonen för [Dept. ID Mgt.] (Avd.-ID hant.)/[User Authentication] (Användarautentisering).
4.Konfigurera inställningarna för användarhantering.
[Dept. ID Mgt.] (Avd.-ID hant.)
[Department ID] (Avdelnings-ID)/[PIN] (PIN-kod):
Ange värdet som ställts in för enheten.
[User Authentication] (Användarautentisering)
[User Name] (Användarnamn)/[Password] (Lösenord):
Ange värdet som ställts in för enheten.
[Confirm Department ID/PIN When Printing] (Bekräfta avdelnings-ID/PIN-kod vid utskrift):
När den här funktionen har aktiverats visas en dialogruta för att bekräfta/ställa in autentiseringsinformation i appen när du utför utskriften.
5.Gå tillbaka till skärmen [Print Settings] (Skrivarinställningar) > [Preview] (Förhandsgranska).
6.På skärmen [Preview] (Förhandsgranska) trycker du på [Print] (Skriv ut).

Resultat

Utskriften av de data som markerats hanteras med den inställda metoden.

Relaterade ämnen