Så här kontrollerar du en enhets IP-adress

Du kan bekräfta IP-adressen på skärmen med nätverksinställningar på enheten.
Du hittar mer detaljerad information i handböckerna som levererades med enheten.
OBS!
Om en enhets autentiseringsinställningar har konfigurerats måste du ange ett lösenord. Om du vill ha mer information kan du läsa i handböckerna som medföljer enheten eller kontakta din systemadministratör.