Det går inte att direktansluta till enheten

Om nätverksinställningarna för enheten och den mobila terminal du använder inte är korrekt konfigurerad är det möjligt att du inte ens kan direktansluta med en enhet som identifieras med den här appen.
Kontrollera följande om du inte kan direktansluta till en enhet.
Nätverksinställningar för den mobila terminalen
Är den är ansluten till nätverket för den enhet du använder?
OBS!
Om du manuellt lägger till och ansluter till ett nätverk i den mobila terminalens Wi-Fi-inställningar är det möjligt att du inte kan direktansluta från och med nästa gång. Om detta inträffar ska du ta bort det manuellt tillagda nätverket från Wi-Fi-inställningarnas nätverkslista och ansluta igen till nätverket för den enhet du använder.
Systeminställningar på enheten
Är enheten påslagen?
Har en direktanslutning påbörjats?
Inställningarna för den här appen
Har antalet registrerade enheter nått den övre gränsen?
Upp till 10 enheter kan registreras i den här appen. Om totalt 10 enheter är registrerade söker du efter enheter efter att du har tagit bort registrerade enheter.
Radera enheten från skärmen [Select Printer] (Välj skrivare) och registrera den igen om du inte kan ansluta till en registrerad enhet.
Är den senaste versionen av den här appen installerad?