Det går inte att registrera (parkoppla) en Bluetooth-kompatibel enhet

Vid anslutning till en enhet med Bluetooth måste du ange en PIN-kod för att registrera (parkoppla) enheten med den mobila terminalen. Om dialogrutan för inmatning av PIN-koden inte visas ska du ange PIN-koden som visas i skrivaren från parkopplingsbegäran i meddelandefältet i den mobila terminalen.
Meddelandeområdet visas genom att svepa från toppen av den mobila terminalens skärm enligt diagrammet.