Det går inte att visa Remote UI från den mobila terminalen

Beroende på vilken enhet du väljer kan det hända att du inte kan visa Remote UI från den mobila terminalen. Om detta sker kontrollerar du enhetens status på Remote UI som visas på datorn eller enhetens kontrollpanel.
Om Remote UI visas från den mobila terminalen kan det hända att du inte kan använda vissa funktioner, till exempel filåtgärder. Om detta sker utför du åtgärderna från Remote UI som visas på datorn eller enhetens kontrollpanel.
Om proxyinställningarna har angetts med Wi-Fi-inställningarna på den mobila terminalen kan du inte visa Remote UI för enheten du registrerat med Wi-Fi Direct. I så fall kontrollerar du enhetens status på Remote UI som visas på datorn eller enhetens kontrollpanel.