Riskerna med kommunikation när man använder ett självsignerat certifikat

När mobila terminaler och enheter är anslutna via Wi-Fi, används ett servercertifikat som är installerat i enheten för krypterad kommunikation. Servercertifikatet installeras i fabriken och är ett självsignerat certifikat.
När du använder ett självsignerat certifikat finns det risk för att konfidentiell information såsom användarnamn, lösenord, osv., läcker när en man-in-the-middle-attack inträffar, då t.ex en dator tar kontroll över enheten som installeras i intranätet.
Du förhindrar man-in-the-middle-attacker och säkerställer hög säkerhet genom att installera ett autentiserat servercertifikat i enheten. Kontakta enhetens administratör för mer information om installation av ett servercertifikat.