Restriktioner för användning av PDF-direktutskrift

För enheter som har funktioner för PDF-direktutskrift eller PS-utskrift skickar du PDF-filen direkt till enheten för utskrift.
Tänk på följande när du gör det här.
Förhandsgranskningen som visas när du trycker på [Preview] (Förhandsgranska) på skärmen [Preview] (Förhandsgranska) och själva utskriftsresultatet kan skilja sig.
Du kan inte ta bort en sida som du inte vill skriva ut på den förstorade förhandsgranskningsskärmen. Om du vill ange vilka sidor som ska skrivas ut kan du göra det på skärmen [Print Settings] (Skrivarinställningar) > [Print Range] (Utskriftsintervall).
Utskrift av PDF-filer med ett inställt lösenord kanske inte stöds beroende på vilken enhet du använder. I sådana enheter avbryts utskriften av enheten om du försöker skriva ut en PDF-fil med ett inställt lösenord.
Om du vill skriva ut en PDF-fil där ett lösenord har angetts, ställer du in [Printer Details] (Skrivarinformation) > [Print Options] (Utskriftsalternativ) > [PDF Direct Print] (Direktutskrift för PDF) på Off.
Om ett fel uppstår när du skriver ut en PDF-fil där ett lösenord har angetts visas inget felmeddelande på den mobila terminalen.