Restriktioner i förhandsgranskning och utskrift av dokument

Om du skriver ut en PDF-fil som inte har inbäddade typsnitt kan den skrivas ut med olika typsnitt. I sådana fall kan du kanske få bättre resultat med Data Conversion Service.
Om förhandsgranskningen inte visas tillfredsställande under PDF-utskrift kan du kanske förbättra resultatet med hjälp av Data Conversion Service.
PDF-filer som har krypterats med 256-bitarskryptering, kryptering via digitala certifikat osv. kan inte förhandsgranskas eller skrivas ut med Canon PRINT Business. Om du vill förhandsgranska eller skriva ut med Canon PRINT Business, ändrar du krypteringsnivån på PDF-filen på datorn.
Du kan även välja en app för att visa en förhandsgranskning genom att trycka på ikonen för förhandsgranskning av dokumentet.