Ett timeout-fel visas när utskriften har startat

Beroende på innehållet i informationen som ska skrivas ut kan det ta några minuter från det att utskriften startar i appen tills den matas ut.
Eftersom flera processer kan köras samtidigt i den mobila terminalens operativsystem fortsätter utskriftsprocessen under den aktiverade perioden även om appen inte visas.
Om den aktiverade perioden överskrids avbryts utskriften.