Det tar tid att skriva ut dokument

När du använder Data Conversion Service kan det ta flera minuter att överföra eller hämta data beroende på innehållet i informationen som ska skrivas ut och vilken kommunikationsmiljö du använder. Metoden för att förkorta behandlingstiden är enligt följande.
När du använder Data Conversion Service
Om du kan trycka på [Print] (Skriv ut) på skärmen [Preview] (Förhandsgranska) innan all rendering slutförs av datakonverteringstjänsten påbörjas utskriften. Eftersom alla renderings- och utskriftsprocesser utförs parallellt blir behandlingstiden kortare. Om du specificerar utskriftsintervallet i en Excel-fil (xls och xlsx), kan du dock inte göra det förrän alla data har konverterats.