Data skrivs inte ut enligt utskriftsinställningarna

Om enheten som du använder inte stöder funktioner som visas på skärmen [Print Settings] (Skrivarinställningar) kommer inte de inställningarna att tillämpas.
Om funktionerna inte stöds av enheten som du använder utförs följande åtgärd.
[Output Method] (Utmatningsmetod) > [Store] (Lagra)
Om enheten inte har funktioner för lagring i inkorg så utförs vanlig utskrift.
[Output Method] (Utmatningsmetod) > [Secure Print] (Säker utskrift)
För enheter som saknar stöd för Secure Print utförs vanlig utskrift.
[Dept. ID Mgt.] (Avd.-ID hant.) > On
För enheter som saknar stöd för hantering av avdelnings-ID utförs vanlig utskrift.
OBS!
Om du ska kunna använda Department ID Management-funktionen måste du aktivera funktionen för hantering av avdelnings-ID:n. Du hittar mer detaljerad information i handböckerna som levererades med enheten.
[Output Size] (Utmatningsstorlek)
Om du väljer ett pappersformat som inte kan användas i skrivaren så skrivs jobbet ut på ett annat pappersformat. Det kan också hända att ett bekräftelsemeddelande om pappersformat visas på enhetens kontrollpanel.
[Select Color] (Välj Färg) > [Color] (Färg)
Om enheten inte har funktioner för färgutskrift så skrivs jobbet istället ut i svartvitt.
[2-sided] (Dubbelsidig) > On
Om enheter inte har funktioner för dubbelsidig utskrift så skrivs jobbet istället ut enkelsidigt.
[Staple] (Häfta) > On
Om enheten inte har funktioner för häftning så skrivs jobbet ut utan att häftas.
Även om du använder en enhet med en efterbehandlare som har stöd för häftning för ett annat pappersformat än LTR eller A4 kan det hända att utskriftsjobbet inte häftas.
OBS!
De inställningar som visas varierar för varje enhet.
När enheten stöder hämtning av konfigurationsinformation, om du använder funktionen [Select Printer] (Välj skrivare) > [Printer Details] (Skrivarinformation) > [Update Printer Information] (Uppdatera skrivarinformation) kan du visa alternativ som motsvarar enhetens funktioner på skärmen [Print Settings] (Skrivarinställningar). Om enhetens konfigurationsinformation inte kan hämtas visas alla alternativ på skärmen [Print Settings] (Skrivarinställningar).