Det går inte att använda funktionen [Provide Address] (Ange adress)

Om enheten du använder är registrerad i den här appen som ett DNS-namn och inte en IP-adress, kan kommunikation med enheten kan misslyckas om "_" ingår i DNS-namnet.
Kontrollera DNS-namnet i enhetslistan på skärmen [Select Printer] (Välj skrivare). Om "_" ingår i DNS-namnet som visas under enhetens namn, t.ex. i "device_01.aaa.bbb.com", ska du omregistrera enheten du använder genom att manuellt söka efter den med hjälp av dess IP-adress.