Åtgärder när du tar emot ett telefonsamtal

Eftersom operativsystemet på den mobila enheten stöder multitasking, även när du tar emot ett telefonsamtal medan du använder appen, bibehålls statusen från innan samtalet tagits emot, och appens skärm återupptas när samtalet har slutförts. I följande fall upprätthålls inte statusen från innan samtalet.
Vid scanning
Om den aktiverade tiden överskrids avbryts scanningen.
När en förhandsgranskning av det lokala dokumentet skapas
Om tiden överskrids avbryts förhandsgranskningen tillfälligt och återupptas när telefonsamtalet avslutats.
Vid överföring till molnet/Nedladdning från molnet/Skapa en förhandsgranskning av data i molnlagringen Cloud Storage
Om tiden överskrids avbryts sparafunktionen.
Vid utskriftsbearbetning
Om tiden överskrids avbryts utskriften.