Indstille en proxy

Hvis der kræves en proxy for kommunikationen med den enhed, du bruger, eller for at bruge Data Conversion Service, kan proxyen indstilles på forhånd.
BEMÆRK
Du kan ikke bruge en proxy til at kommunikere med en cloud-lagringstjeneste.

Procedurer

1.Tryk på [] øverst til højre på startskærmen Canon PRINT Business → tryk på [App Settings] (Indstillinger for app).
2.Tryk på [Proxy Settings] (Proxy-indstillinger) → tryk på [Use Proxy] (Brug proxy).
3.Indtast de nødvendige punkter.
Kontakt din netværksadministrator for at få oplysninger om indstillinger.
4.Tryk på [OK].

Resultat

Proxyen vises som [Use] (Brug) på skærmen [App Settings] (Indstillinger for app) > [Proxy Settings] (Proxy-indstillinger).
BEMÆRK
Når denne app er lukket, returneres [Proxy Settings] (Proxy-indstillinger) til [Do not use] (Brug ikke). Indstil den igen efter behov, når systemet startes igen.