Indstilling af brugeroplysninger

Du kan på forhånd indstille de brugeroplysninger, der skal bruges for at logge ind på enheden. De indtastede brugeroplysninger bruges af følgende funktioner.
Registrering af Bluetooth-enhed
Provide Address (Oplys adresse)
Release and Print (Frigiv og print)
Printer Control Panel Login (Logon til printerens kontrolpanel)
Derudover kan de oplysninger, du indstiller, bruges ved printning.

Procedurer

1.Tryk på [] i øverste højre hjørne af startskærmen Canon PRINT Business → [App Settings] (Indstillinger for app).
2.Tryk på [User Information] (Brugeroplysninger).
3.Angiv brugeroplysningerne.
[Log in as Guest user] (Log på som gæstebruger):
Gør det muligt at logge på uden at bruge brugeroplysninger, der kan indstiles med denne app.
[User Name] (Brugernavn):
Indtast brugernavnet.
[Password] (Adgangskode):
Indtast adgangskoden.
Ved indstilling af [Domain Name] (Domænenavn)
Angiv det samme domænenavn som det, der skal bruges, når der logges på enheden.
[Use the same user information when printing] (Brug samme brugeroplysninger ved print):
Det [User Name] (Brugernavn)/[Password] (Adgangskode)/[Domain Name] (Domænenavn), du indstiller, anvendes i følgende.
[Print Settings] (Printindstillinger) > [Output Method] (Outputmetode) > [User Name] (Brugernavn)/[Domain Name] (Domænenavn)*1
[Authentication Mode] (Godkendelsesmetode) > [User Authentication] (Brugergodkendelse) > [User Name] (Brugernavn)/[Password] (Adgangskode)*2
*1 [User Name] (Brugernavn)/[Domain Name] (Domænenavn) anvendes ikke, hvis de ikke er udfyldt.
*2 Domænenavnet bruges ikke til brugergodkendt printning.
[Use the domain name when logging in to the printer] (Brug domænenavnet, når der logges på printeren):
Gør det muligt at logge på ved hjælp af det domænenavn, der er angivet i [Domain Name] (Domænenavn), når Bluetooth-enhedsregisteret og/eller funktionen [Direct Connection] (Direkte forbindelse)/[Provide Address] (Angiv adresse)/[Release and Print] (Frigiv og print)/[Printer Control Panel Login] (Logon til printers kontrolpanel) bruges.
4.Tryk på [OK].

Resultat

Det indstillede brugernavn vises på skærmen [App Settings] (Indstillinger for app) > [User Information] (Brugeroplysninger).