Optagelse af billeder med kameraet

Brug kameraet til at tage fotos og importere dem til dette program i PDF-format. Du kan beskære og korrigere forvrængning af billedet før PDF-konvertering.

Procedurer

1.På startskærmen Canon PRINT Business skal du trykke på [Capture] (Optagelse).
Når dialogboksen til valg af en app vises
Vælg den kamera-app, der skal bruges.
2.Fotografér det dokument, du vil læse.
3.Vælg den krævede del af billedet på skærmen [Corr. Distortion (Trapezoid)] (Korrigér forvrængning (Trapez)) screen.
Indstilling af grænse
[]/[]:
Ved at trykke på [] vælges hele området. Ved at trykke på [] indstilles hele området.
[]/[]:
Ved at flytte []/[] kan du justere grænsen manuelt.
Vælge et forhold mellem højde og bredde
[Auto]/[A4]/[LTR]:
Den valgte del af billedet er rettet, så det stemmer med det valgte forhold mellem højde og bredde.
4.Tryk på [Next] (Næste).
5.Det rigtige billede på skærmen [Image Processing Mode] (Billedbehandlingstilstand).
[]:
Roterer billedet mod venstre.
[Paper] (Papir):
En passende tilstand til registrering af det originale papir.
[Whiteboard 1] (Tavle 1):
En passende tilstand til registrering af billeder på whiteboardet. Den gør det muligt at fjerne skygger, uregelmæssigheder og spejlninger.
[Whiteboard 2 (Thick)] (Tavle 2 (kraftig)):
En passende tilstand til registrering af billeder på whiteboardet. Den giver dig ikke blot mulighed for at fjerne skygger, uregelmæssigheder, spejlninger, men også korrigere slørede bogstaver og streger.
[Off] (Fra):
Der foretages ikke korrigering.
6.Tryk på [Store] (Gem).
Select the compression rate.
Der vises et eksempel af den gemte PDF.
BEMÆRK
Drejer det sig om [Whiteboard 1] (Tavle 1), kan slørede bogstaver og streger blive brudt op.
[Whiteboard 2 (Thick)] (Tavle 2 (kraftig)) kan ikke korrigere alle slørede bogstaver og streger.

Relaterede emner