Ophavsret

Copyright CANON INC. 2021
Ingen del af denne udgivelse må reproduceres, sendes, transskriberes, lagres i genfindingssystem eller oversættes til noget sprog eller computer sprog i nogen form eller på nogen måde, elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kemisk, manuelt eller på anden vis, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Canon Inc.