Understøttede enheder

Tjek listen over understøttede enheder på Canon PRINT Business-supportsiden.
Du kan få adgang til supportsiden ved at følge nedenstående fremgangsmåde.
Fra denne app
Tryk på [] > [Help] (Hjælp) i øverste højre hjørne på startskærmen → tryk på linket til supportwebstedet på den øverste side.
Fra Google Play
Adgang fra Canon PRINT Business-downloadsiden.
Fra Canons hjemmeside
Søg efter "Canon PRINT Business".
BEMÆRK
Du skal muligvis opdatere firmwaren, afhængigt af enhedens model. Hvis app'en viser en meddelelse, som beder dig om at opdatere firmwaren, skal du opdatere multifunktionsenhedens firmware.
Hvis du angiver en printserver som outputdestinationen, skal du søge manuelt efter serveren ved at angive IP-adressen/DNS.
Multifunktionsenhed med ekstern server installeret (tilbehør) understøttes ikke i denne app.