Sådan vises skærmen [Select Printer] (Vælg printer)

På skærmen [Select Printer] (Vælg printer) kan du se oplysninger om enheden og status for enheden, og i listen over registrerede enheder kan du vælge den enhed, du vil bruge.
[] (Adgangspunkt)
Viser den trådløse LAN-forbindelsesstatus og adgangspunktet SSID. Ved tryk på [] vises skærmen med Wi-Fi-indstillinger for den mobile enhed.
Enhedsliste
De registrerede enheder vises i listen. Du kan se oplysninger om enheden og status ved hjælp af ikonet. Ved at trykke på enhedens navn kan du vælge den, som enheden, du vil bruge.
Hvis du trykker på ikonet for detaljer, kan du se oplysninger om enheden på skærmen [Printer Details] (Printeroplysninger).
[]: Enheder, hvis maksimale papirbredde er A4/Letter.
[]: Farveprintere.
[]: Sort/hvid-printere.
[]: Enheder, der er kompatible med PDF direct printing*
* Enheder, der er udstyret med PDF direct printing eller PS-printerfunktion eller med en valgfri harddisk, ROM eller RAM monteret
[]: Der er oplysninger fra enheden.
Vis Remote UI på skærmen [Printer Details] (Printeroplysninger), og kontrollér oplysningerne.
Sådan slettes en enhed
Tryk og hold på enhedsnavnet, og tryk derefter på [Delete] (Slet) i den valgte dialogboks.
[Auto Search (Wi-Fi)] (Automatisk søgning (Wi-Fi))
Søger automatisk efter enheder i netværket, som den mobile enhed er forbundet med.
[Manual Search (Wi-Fi)] (Manuel søgning (Wi-Fi))
Søger efter enheder ved at angive IP-adressen eller DNS-navnet (FQDN).
[QR Code] (QR-kode)
Scanner QR-koder for enheder, der kan vise QR-koder, og registrerer disse enheder.
[Nearby Printers] (Printere i nærheden)
Registrerer automatisk enheder med Bluetooth.