Printing af filer

Du kan printe filer gemt på den mobile enhed eller i cloud-lagringstjeneste eller filer på et SD-kort.

Forudsætninger

Ved udførelse af PDF direct printing

For enheder, der er kompatible med PDF direct printing*, kan du sende en pdf-fil direkte til enheden og printe den.
Den enhed, du bruger, er PDF Direct Print-kompatibel.*
*[] vises på skærmen [Select Printer] (Vælg printer).
På skærmen [Printer Details] (Printeroplysninger) > [Print Options] (Printindstillinger) er [PDF Direct Print] (Direkte PDF-print) slået til.
BEMÆRK
For andre enheder end de ovennævnte udføres gengivelsesprocessen for print i den mobile enhed.

Procedurer

Valg af fil, der skal printes

1.På startskærmen Canon PRINT Business skal du trykke på [Documents] (Dokumenter).
2.Vælg den fil, der skal printes, på skærmen til valg af filer.
Når du vælger en PDF-fil, og hvis meddelelsen [This file is password protected.] (Denne fil er beskyttet med adgangskode.) vises, skal du indtaste den adgangskode, der er angivet i PDF'en.
Skærmen med eksempelvisning af dokumentet vises.
3.Tryk på [] på skærmen med eksempelvisning.
Skærmen [Preview] (Eksempel) vises.

Printe den valgte fil

1.Tryk på [Printer], og vælg den enhed, der skal bruges til at printe.
2.Tryk på printerindstillingerne for at ændre dem.
3.Kontrollér eksemplet på skærmen [Preview] (Eksempel).
Sådan opretter du et eksempel
Hvis et miniaturebillede ikke vises, bliver der oprettet et eksempel, hvis du trykker på [Preview] (Eksempel).
Opret eksemplet efter afslutning af printindstillingerne.
For at kontrollere den anden og følgende sider
Ved at trykke på miniaturebilledet vises et forstørret eksempel. Hvis du printer en fil med flere sider, kan du kontrollere den anden og de efterfølgende sider som udvidede eksempler.
For at slette unødvendige sider
Ved at trykke på miniaturebilledet vises et forstørret eksempel. Vis unødvendige sider, og tryk på []. Når du udfører PDF direct printing, kan unødvendige sider ikke slettes.
4.På skærmen [Preview] (Eksempel) skal du trykke på [Print].
BEMÆRK
Hvis en dialogboks til bekræftelse af brug af Data Conversion Service, skal du konfigurere en proxy, hvis det kræves og trykke på [OK].

Resultat

Den valgte fil er printet.
BEMÆRK
Hvis PDF-filerne ikke printes ordentligt på en enhed, der ikke understøtter direkte PDF-printning, kan det forbedre resultatet at skifte mellem [On] (Til) og [Off] (Fra) for [PDF Preview Method] (PDF-visningsmetode) > [Data Conversion Service] (Datakonverteringstjeneste) på skærmen [Print Settings] (Printindstillinger).

Relaterede emner