Scanning (imageRUNNER ADVANCE Series)

Du kan modtage data, der er scannet i multifunktionsenheden, på din mobile enhed.
Med imageRUNNER ADVANCE-serien kan du konfigurere scanningsindstillinger og udføre scanning fra en mobil enhed ved hjælp af funktionen [Scan for Mobile] (Scan til mobil) på multifunktionsenheden.
Hvis du ikke kan bruge funktionen [Scan for Mobile] (Scan til mobil) kan du konfigurere scanningsindstillinger og udføre scanningen ved at installere det gratis Canon Mobile Scanning MEAP Application i imageRUNNER ADVANCE.
Start Scan for Mobile eller Canon Mobile Scanning MEAP Application på touchscreenen på multifunktionsenheden, og udfør derefter handlingen med den mobile enhed.

Forudsætninger

Ved brug af funktionen [Scan for Mobile] (Scan til mobil)

Funktionen [Scan for Mobile] (Scan til mobil) er aktiveret.
Hvis ACCESS MANAGEMENT SYSTEM er aktiveret, anvendes brugerrettighederne for [Scan for Mobile] (Scan til mobil) til den bruger, der er logget på.
BEMÆRK
Hvis du ikke kan bruge Scan for Mobile eller Canon Mobile Scanning MEAP Application, kan du konfigurere scanningsindstillingerne ved hjælp af funktionen [Scan and Send] (Scan og send) på multifunktionsenheden.

Procedurer

Forberedelse af multifunktionsenheden

1.Anbring originalen på multifunktionsenhedens glasplade eller fremfører.
2.Tryk på [Scan for Mobile] (Scan til mobil) eller [Canon Mobile Scanning] på touchscreenen.
Hvis ikonet herover ikke vises, skal du trykke på [Show All] (Vis alle) i Main Menu for at ændre visningen.
3.Hvis du er nødt til at logge på enheden, skal du indtaste brugernavn og adgangskode og logge på.
4.På skærmen [Scan for Mobile] (Scan til mobil)/[Canon Mobile Scanning MEAP Application] (Canon Mobile Scanning MEAP-programmet) skal du bekræfte [Device Name] (Enhedsnavn) og [IP Address] (IP-adresse).

Udførelse af handlinger med mobil enhed

1.Tryk på [] i øverste venstre hjørne af startskærmen i Canon PRINT Business, og registrer/vælg den enhed, der skal bruges.
Se enhedsnavnet/IP-adressen, der vises på skærmen [Scan for Mobile] (Scan til mobil)/[Canon Mobile Scanning MEAP Application] (Canon Mobile Scanning MEAP-programmet) på multifunktionsenheden.
2.På startskærmen skal du trykke på [Scan] (Scanning).
3.På skærmen [Scan] (Scanning) skal du konfigurere scanningsindstillingerne.
4.Tryk på [Scan] (Scanning).
Ved scanning fra glasplade
Bekræftelsesskærmen vises på kontrolpanelet på multifunktionsenheden.
Når du vil fortsætte med at scanne:
Indstil originalen → tryk på [] (Start).
Når du vil afslutte scanning:
Tryk på [Start Sending] (Start afsendelse).
BEMÆRK
Når du scanner begge sider af en original ved hjælp af en dokumentfremfører, kan du justere retningen af lige og ulige sider ved at indstille [2-Sided Original] (2-sidet original) til at svare til indbindingsretningen for originalen.
For de enheder, hvor [] vises på skærmen [Select Printer] (Vælg printer), skal [2-Sided Original] (2-sidet original) imidlertid indstilles på følgende måde, når der scannes originaler i liggende retning.
For dobbeltsidede originaler af bogtypen med indbinding på den korte kant: [Calendar Type] (Kalendertype)
For dobbeltsidede originaler af kalendertypen med indbinding på den lange kant: [Book Type] (Bogtype)

Resultat

De scannede data bliver gemt, og skærmen med eksempelvisning af dokumentet vises.

JPEG/PDF

Der vises et eksempel på skærmen med eksempelvisning af dokumentet.

TIFF/OOXML

Du kan vælge en app til at vise et eksempel ved at trykke på filens ikon.
BEMÆRK
Hvis du vil se en eksempelvisning af en fil i formatet TIFF/OOXML, skal den tilhørende app være installeret på den mobile enhed.
Hvis du vælger [OOXML (pptx)] eller [OOXML (docx)] for [File Format] (Filformat), når du scanner, kan du muligvis ikke åbne de scannede data med andre apps. Hvis dette sker, skal du scanne igen i et andet filformat.

Relaterede emner