Registrering af indstillinger for enheden Quick Menu (imageRUNNER ADVANCE-serien, når du bruger funktionen [Scan and Send] (Scan og send))

Hvis du registrerer ofte anvendte scanningsindstillinger i Quick Menu, har du ikke længere brug for at indstille de samme afsendelsesdestinationsindstillinger og scanningsindstillinger.

Procedurer

Registrering af indstillinger til Quick Menu

1.Tryk på [Scan and Send] (Scan og send) på enhedens kontrolpanel.
2.Konfigurér scanningsindstillingerne.
3.Tryk på [].
4.Tryk på [Register to Quick Menu] (Registrér til Quick-menu).
5.Tryk på [Next] (Næste).
6.Angiv tilbagekaldsindstillingerne for den knap, der skal registreres → tryk på [Next] (Næste).
[Display Confirmation Screen When Recalling] (Vis bekræftelsesvindue ved tilbagekaldelse):
Når du tilbagekalder indstillinger, vises en skærm til bekræftelse af indstillingerne.
Hvis du indstiller [Off] (Fra), vises skærmen til bekræftelse af indstillinger ikke, når du tilbagekalder indstillingerne.
[Start Operation for Recall] (Start tilbagekaldelse):
Jobbet udføres, så snart du trykker knappen, uden at trykke på [] (Start).
7.Vælg en registreringsplacering blandt [Personal] (Personlig) og [Shared] (Delt) → vælg den knap, der skal registreres → tryk på [Next] (Næste).
8.Tryk på [Name] (Navn)/[Comment] (Kommentar) → angiv et navn/en kommentar → tryk på [OK].
9.Tryk på [OK] → [Close] (Luk).
Scanningsindstillinger registreres i enhedens Quick Menu.

Tilbagekalde registrerede indstillinger fra Quick Menu

1.Tryk på [] (Quick Menu).
2.Vælg [Personal] (Personlig) eller [Shared] (Delt) → tryk på den knap, du vil bruge.
3.Tryk på [Yes] (Ja).
BEMÆRK
Den trådløse router, den mobile enhed og IP-adressen på den mobile enhed bliver muligvis ikke rettet afhængigt af enhedens netværksindstillinger. Hvis dette sker, skal du på enhedens skærm [Scan and Send] (Scan og send) trykke på [Details] (Detaljer) og ændre den IP-adresse, der er angivet i [Host Name] (Værtsnavn).

Resultat

Registrerede scanningsindstillinger genkaldes fra enhedens Quick Menu.