Kan ikke bruge funktionen [Release and Print] (Frigiv og print)

Hvis "HTTP 404 Not Found" vises
Kontrollér følgende.
Er enheden færdig med at starte op?
Hvis den ikke er færdig med at starte op, skal du trykke på [Release and Print] (Frigiv og print) igen, når enheden er færdig med at starte op.
Hvis en fejlmeddelelse vises
Kontrollér følgende.
Er "_" inkluderet i enhedens DNS-navn?
Hvis den enhed, du anvender, er registreret i denne app som et DNS-navn og ikke en IP-adresse, kan kommunikation med enheden mislykkes, hvis "_" er inkluderet i DNS-navnet.
Kontrollér DNS-navnet i enhedslisten på skærmen [Select Printer] (Vælg printer). Hvis "_" er en del af DNS-navnet der vises under enhedsnavnet, f.eks. i "device_01.aaa.bbb.com", skal du omregistrere den enhed, du bruger, ved manuelt at søge efter den ved hjælp af dens IP-adresse.
Er Remote UI indstillet til [Administrator Authentication Mode] (Godkendelsesmetode for administrator)?
Hvis [Authentication Mode] (Godkendelsesmetode) for den Remote UI, du bruger, er indstillet til [Administrator Authentication Mode] (Godkendelsesmetode for administrator), kan du ikke logge på enheden fra en mobil enhed. Kontakt enhedens administrator for yderligere oplysninger.
Administratoradgangskode
Hvis adgangskoden for at logge på med administratorrettigheder til den enhed, du bruger, er standardadgangskoden, kan du ikke logge på enheden. Hvis dette sker, skal du ændre adgangskoden.
Bruger du en enhed, der er registreret med Wi-Fi Direct, ved at angive proxyindstillinger med ved hjælp af Wi-Fi-indstillingerne for mobil enheden?
Hvis proxyindstillingerne er blevet indstillet ved hjælp af Wi-Fi-indstillingerne for mobilenheden, og du har forbindelse til enheden ved hjælp af Wi-Fi Direct, kan skærmen Frigivelse og Print ikke vises. Udfør betjeningerne på enhedens kontrolpanel, eller genopret forbindelse til enheden ved hjælp af anden metode ud over Wi-Fi Direct.
Hvis printdata ikke vises
Kontrollér følgende.
Er [User Information] (Brugeroplysninger)-indstillingerne korrekt?
På skærmen [User Information] (Brugeroplysninger) skal du angive det brugernavn og domænenavn, som du benyttede, da du tilbageholdt printdata.
Når du logger på som en domænebruger, skal du kontrollere, at [User Information] (Brugeroplysninger) > [Use the domain name when logging in to the printer] (Brug domænenavnet, når der logges på printeren) er slået til.
Er enhedsindstillingerne korrekte?
Hvis enheden er indstillet til, at printdata ikke vises, vil printdata ikke blive vist.
Er tilbageholdelsestiden udløbet?
Hvis tilbageholdelsestiden for printdata er udløbet, bliver printdata slettet.
Har en anden bruger slettet printdata?
Hvis printdata er kategoriseret som [Shared] (Delt) eller [Group] (Gruppér), er det muligt, at en anden bruger har printet eller slettet printdata.