Data printes ikke i overensstemmelse med printindstillingerne

Hvis enheden ikke bruger de supportfunktioner, der vises på skærmen [Print Settings] (Printindstillinger), anvendes disse indstillinger ikke.
Hvis funktionerne ikke er understøttet af den enhed, du anvender, udføres følgende handling.
[Output Method] (Outputmetode) > [Store] (Gem)
For enheder, der ikke understøtter, at du kan gemme i brugerindbakke, udføres normalt print.
[Output Method] (Outputmetode) > [Secure Print] (Sikkert print)
Når det gælder enheder, der ikke understøtter funktionen Secure Print, udføres normalt printning.
[Dept. ID Mgt.] (Administration af Afd.-ID) > [On] (Til)
For enheder, der ikke understøtter funktionen Administration af Afdelings-ID, udføres normalt print.
BEMÆRK
For at bruge funktionen Administration af Afdelings-ID er det nødvendigt at aktivere Administration af Afdelings-ID på enheden. For yderligere oplysninger henvises til de brugervejledninger, der leveres med enheden.
[Output Size] (Outputstørrelse)
Hvis du angiver en papirstørrelse, som ikke understøttes af enheden, printes jobbet på en anden papirstørrelse, eller der vises en bekræftelsesmeddelelse på betjeningspanelet på enheden.
[Select Color] (Vælg farve) > [Color] (Farve)
For enheder, der ikke understøtter farveprint, bliver indstillingerne ikke anvendt, og printjob printes i sort/hvid.
[2-sided] (2-sidet) > [On] (Til)
For enheder, der ikke understøtter 2-sidet print, bliver indstillingerne ikke anvendt, og printjob printes på en side af papiret.
[Staple] (Hæftning) > [On] (Til)
For enheder, der ikke understøtter hæftning, bliver indstillingerne ikke anvendt, og printjob udføres uden hæftning.
Selvom du bruger en enhed med en finisher, der understøtter hæftning, til en anden sidestørrelse end LTR eller A4, kan printjobbet blive printet uden hæftning.
BEMÆRK
De viste indstillinger varierer fra enhed til enhed.
Når enheden understøtter hentningen af konfigurationsoplysninger, og du bruger funktionen [Select Printer] (Vælg printer) > [Printer Details] (Printeroplysninger) > [Update Printer Information] (Opdatér printeroplysninger), kan du vise de punkter, der svarer til enhedens funktioner på skærmen [Print Settings] (Printindstillinger). Hvis konfigurationsoplysningerne for enheden ikke indhentes, vil alle punkter blive vist på skærmen [Print Settings] (Printindstillinger).