Scanningsdata separeres og gemmes

I de følgende tilfælde opdeles scannede data i flere filer.
Når der scannes flere originaler og kommer ud som filer i JPEG-format.
Når funktionen [Divide into Pages] (Opdel i sider) er indstillet på enheden ved scanning fra en imageRUNNER ADVANCE ved hjælp af funktionen [Scan and Send] (Scan og send).
Håndtering af data opdelt i flere filer som følger.
Print/[Open In] (Åbn i)
Arbejd på én fil ad gangen fra [Documents] (Dokumenter) på startskærmen for denne app.
Én fil ad gangen kan printes eller åbnes i en anden app. Du kan ikke printe data opdelt i flere filer fra skærmen med eksempelvisning af dokumentet eller åbne den i et andet program.
BEMÆRK
Når du arbejder fra [Documents] (Dokumenter) på startskærmen, kan op til 20 billedfiler (undtagen for filer i TIFF-format) printes på en gang.
Eksempelvisning af fil
Tryk på [] eller [] nederst på skærmen med eksempelvisning af dokumentet for at skifte mellem og se eksempelvisningerne af filer.