Betjening, når [Battery saver] (Batterisparefunktion) eller [Battery optimization] (Batterioptimering), etc. er indstillet

I følgende situationer undertrykkes behandling, eller behandling af baggrundsdata begrænses.
Strømsparefunktioner som f.eks. [Battery saver] (Batterisparefunktion) eller [Battery optimization] (Batterioptimering) er indstillet til [On] (Til)
[Background restriction] (Baggrundsbegrænsning) er indstillet til [On] (Til), og denne app bruges i baggrunden
Da denne app muligvis ikke fungerer korrekt, skal du indstillet de enkelte indstillinger til [Off] (Fra) eller [Don’t optimize] (Optimer ikke).