Begrænsninger, når du bruger Android 7.0 eller nyere

Når du bruger denne app med en mobil enhed, som har Android 7.0 eller nyere installeret, skal du være opmærksom på følgende.
Denne app er ikke kompatibel med multi-vinduesvisning. Brug den i fuld vinduesvisning. Hvis du åbner denne app parallelt med andre apps, kan du måske ikke benytte denne app.
Hvis du henter denne app fra delemenuen i en anden app, mens denne app kører, for at gennemse data i denne app, vises dataene muligvis ikke korrekt, afhængigt af den app, du hentede denne app fra. I sådanne tilfælde kan data gennemses korrekt ved at hente denne app fra en anden app, når denne app er lukket.
Denne app understøtter ikke [Screen pinning] (Fastgørelse af skærm). Hvis du indstiller [Screen pinning] (Fastgørelse af skærm) til [On] (Til) og låser appens skærm, kan du muligvis ikke bruge den. Hvis dette sker, skal du lukke appen fra opgavelisten og genstarte den.
Hvis du slår [Cellular data] (Mobildata) og [Wi-Fi] til i netværksindstillingerne for den mobile enhed, vil du muligvis ikke kunne søge efter enhed, scanne eller bruge tjenester, der kræver internetforbindelse såsom Data Conversion Service, cloud-lagring osv. i denne app. Hvis du ikke kan udføre enhedsregistrering eller scanning, skal du slå [Cellular data] (Mobildata) fra, og hvis du ikke kan bruge tjenester, der kræver en internetforbindelse, skal du slå [Wi-Fi] fra.
Hvis du angiver et brugernavn i [App Settings] (Indstillinger for app) > [Proxy Settings] (Proxy-indstillinger) i Android 8.0 eller nyere, kan du ikke bruge funktionerne [Release and Print] (Frigiv og print) og [Provide Address] (Angiv adresse). I sådanne tilfælde må du ikke bruge proxyindstillingerne.