Tiedostojen tallennuspaikan asettaminen

Voit asettaa skannattujen ja tallennettujen tiedostojen tai pilvipalvelusta ladattujen tiedostojen tallennuspaikan.

Toimenpiteet

1.Napauta [] Canon PRINT Business -aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa → napauta [App Settings] (Sovelluksen asetukset).
2.Napauta [Save Folder Name] (Tallennuskansion nimi).
3.Valitse tallennuspaikka näkyviin tulevassa näytössä.

Tulos

Asetettu tallennuspaikka näkyy kohdassa [App Settings] (Sovelluksen asetukset) -näyttö > [Save Folder Name] (Tallennuskansion nimi).