SNMP-yhteisönimen määrittäminen

Voit määrittää SNMP-yhteisönimen. Oletusnimi on "public". Tätä asetusta ei yleensä tarvitse muuttaa.

Toimenpiteet

1.Napauta [] Canon PRINT Business -aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa → [App Settings] (Sovelluksen asetukset).
2.Napauta [SNMP Community Name] (SNMP-yhteisönimi).
3.Anna SNMP-yhteisönimi → napauta [OK].

Tulos

Määritetty SNMP -yhteisönimi näkyy [App Settings] (Sovelluksen asetukset) -näytön kohdassa [SNMP Community Name] (SNMP-yhteisönimi).