Laitteen ohjauspaneelin näyttäminen

Mobiililaitteeseen saa näkyviin laitteen ohjauspaneelia vastaavan ohjauspaneelin. Sen avulla voi määrittää laitteen tulostusasetukset ja tehdä töitä jne. ohjauspaneeliin koskematta.
HUOMAUTUS
Muut käyttäjät eivät voi käyttää kyseistä laitetta, kun tätä toimintoa käytetään.
Mobiililaitteen näyttö näytetään myös laitteen ohjauspaneelissa, kun tätä toimintoa käytetään. Ole varovainen käyttäessäsi tätä toimintoa, sillä muut käyttäjät saattavat nähdä, kun näyttöä käytetään.

Vaatimukset

Etäkäyttöasetus on käytössä laitteessa, jota halutaan käyttää.
Ota asetus käyttöön ohjauspaneelissa tai laitteen Remote UIssä.
Laitteen ohjauspaneelista
Näytä [Management Settings] (Hallinta-asetukset) > [License/Other] (Lisenssi/Muu) kohdasta (Asetukset/Rekisteröinti) → valitse [Remote Operation Settings] (Etäkäytön asetukset) -asetuksen arvoksi [On] (Käytössä).
Remote UIstä
Näytä [Management Settings] (Hallinta-asetukset) > [License/Other] (Lisenssi/Muu) > [Remote Operation Settings] (Etäkäytön asetukset) kohdasta [Settings/Registration] (Asetukset/Rekisteröinti) → ota käyttöön [Use Remote Operation] (Käytä etäkäyttöä) → napsauta [OK].
Voit myös yhdistää Remote UIän [Printer Details] (Tulostimen tiedot) -näytöstä Canon PRINT Business -sovelluksessa.

Toimenpiteet

1.Napauta [] Canon PRINT Business -aloitusnäytön vasemmassa yläkulmassa.
[Select Printer] (Valitse tulostin) -näyttö tulee näkyviin.
2.Valitse laite, jonka ohjauspaneeli halutaan näyttää.
3.Napauta [Other Functions] (Muut toiminnot) Canon PRINT Business -aloitusnäytössä.
4.Napauta [Remote Operation] (Etäkäyttö).
Jos salasanan syöttönäyttö tulee näkyviin, anna laitteeseen asetettu salasana ja napauta [Log In] (Kirjaudu sisään).
TÄRKEÄÄ
Älä jätä mobiililaitetta valvomatta, kun salasanan syöttönäyttö on näkyvissä. Jos Wi-Fi-verkkoyhteys katkeaa, kun salasanan syöttönäyttö on näkyvissä, tätä toimintoa ei ehkä voida käyttää oikein seuraavalla käyttökerralla.
Jos näkyviin tulee viesti, jonka mukaan laitetta ei voida yhdistää, kun laitteen etäkäyttöasetus on käytössä, käynnistä tämä toiminto uudelleen sammutettuasi laitteen ja käynnistettyäsi sen uudelleen. Katso virran sammuttamiseen liittyvät varotoimet laitteen oppaasta.

Tulos

Mobiililaitteessa näkyy laitteen ohjauspaneelia vastaava ohjauspaneeli.
Voit poistua siitä napauttamalla [Exit] (Lopeta).
TÄRKEÄÄ
Muut käyttäjät voivat käyttää samaa laitetta vasta, kun napautat [Exit] (Lopeta).