Laitteen rekisteröiminen (haku Bluetooth-yhteydellä)

Voit etsiä ja rekisteröidä esimerkiksi skannaukseen tai tulostukseen käytettäviä laitteita. Tässä kerrotaan, miten etsit ja rekisteröit lähistöllä olevia laitteita Bluetooth-yhteyden kautta.

Vaatimukset

Rekisteröityjen laitteiden määrä on alle ylärajan.
Sovellukseen voi rekisteröidä enintään 10 laitetta. Jos olet rekisteröinyt 10 laitetta, poista rekisteröityjä laitteita ennen uusien etsimistä.
Käytettävään laitteeseen on asennettu Bluetooth-yhteyttä tukeva lisävaruste.
Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön käytettävän laitteen asetuksissa.
Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön mobiililaitteen asetuksissa.
[App Settings] (Sovelluksen asetukset) > [User Information] (Käyttäjätiedot) on määritetty.
[Log in as Guest user] (Kirjaudu vieraana) -asetuksen tulee kuitenkin olla pois käytöstä.
Sijaintitiedot otetaan käyttöön mobiililaitteen asetuksissa.

Toimenpiteet

Lähistöllä olevien laitteiden haku Bluetooth-yhteydellä

1.Napauta [] Canon PRINT Business -aloitusnäytön vasemmassa yläkulmassa.
[Select Printer] (Valitse tulostin) -näyttö tulee näkyviin.
2.Napauta [Nearby Printers] (Lähistöllä olevat tulostimet).
Haetut laitteet näytetään.
Jos laitetta ei tunnisteta
Siirry lähelle paikkaa, jossa laite näkyy, ja napauta [Search] (Hae). Bluetooth-toiminto havaitsee laitteen etäisyydeltä, joka on noin 2 m/80 inches.
3.Valitse laite.
4.Vahvista laitetiedot näkyviin tulevassa valintaikkunassa → valitse [Add] (Lisää).
Jos Wi-Fi-verkon asetusnäyttö tulee näkyviin, määritä asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.
[Usage] (Käyttö) -näyttö tulee näkyviin.
Syötä PIN-koodi ja rekisteröi laite mobiililaitteeseen Bluetooth-yhteydellä yhdistetyksi laitteeksi (muodosta pariliitos).
Jos [Adjust Sensitivity] (Säädä herkkyyttä)- tai [Adjust Sensitivity for Login] (Säädä herkkyyttä sisäänkirjautumista varten) -näyttö tulee näkyviin.
Käyttämäsi mobiililaitteen Bluetooth-herkkyyttä täytyy säätää. Säädä herkkyyttä näytön ohjeiden mukaan.

Tulos

Laite rekisteröidään [Select Printer] (Valitse tulostin) -näytön luetteloon.
HUOMAUTUS
Voit rekisteröidä laitteen myös tulostuksen [Preview] (Esikatselu)-näytössä. Napauta [Printer] (Tulostin) [Preview] (Esikatselu)-näytössä, jolloin [Select Printer] (Valitse tulostin) -näyttö tulee näkyviin.

Katso myös aiheet