Tulostuspalvelimen rekisteröinti

Voit rekisteröidä tulostuskohteita, jotka eivät näy [Select Printer] (Valitse tulostin) -näytössä ja muita laitteita kuin tulostimia ja monitoimilaitteita (esimerkiksi tulostuspalvelimia).

Vaatimukset

Rekisteröityjen laitteiden määrä on alle ylärajan.
Sovellukseen voi rekisteröidä enintään 10 laitetta. Jos olet rekisteröinyt 10 laitetta, poista rekisteröityjä laitteita ennen uusien etsimistä.

Toimenpiteet

1.Napauta [] Canon PRINT Business -aloitusnäytön vasemmassa yläkulmassa.
[Select Printer] (Valitse tulostin) -näyttö tulee näkyviin.
2.Napauta [Manual Search (Wi-Fi)] (Manuaalinen haku (Wi-Fi))
3.Anna haluamasi laitteen IP-osoite tai DNS-nimi (FQDN).
Etsiminen DNS-nimen avulla
Kirjoita FQDN.
<FQDN-esimerkki>
Jos isäntänimi on "device01", aliverkkotunnuksen nimi on "aaa" ja verkkotunnuksen nimi on "bbb.com":
device01.aaa.bbb.com
4.Jos [Could not find a supported printer.] (Tuettua tulostinta ei löytynyt.) -viesti tulee näkyviin, napauta [Register As] (Rekisteröi nimellä).
5.Kirjoita [Register As] (Rekisteröi nimellä) -valintaikkunassa nimi kohtaan [Registered Name] (Rekisteröity nimi).
6.Määritä asetukset [Queue Name] (Jonon nimi), [Printer Port] (Tulostinportti) ja [Byte count] (Tavumäärä).
7.Napauta [Register] (Rekisteröi).

Tulos

Laite rekisteröidään [Select Printer] (Valitse tulostin) -näytön luetteloon.
HUOMAUTUS
Rekisteröidyn laitteen tietoja voi muokata [Printer Details] (Tulostimen tiedot) -näytössä.
Käyttämästäsi tulostuspalvelimesta riippuen tulostaminen ei välttämättä onnistu, jos tulostuspalvelimelle rekisteröidyn laitteen jakonimi ei vastaa Canon PRINT Business -sovelluksen kohdassa [Queue Name] (Jonon nimi) määritettyä nimeä.

Katso myös aiheet