Laitteen rekisteröiminen (haku Wi-Fi-verkon kautta)

Voit etsiä ja rekisteröidä skannaukseen, tulostukseen ym. käytettäviä laitteita. Voit hakea verkossa olevat laitteet automaattisesti tai määrittämällä laitteen IP-osoitteen tai DNS-nimen (FQDN).

Vaatimukset

Rekisteröityjen laitteiden määrä on alle ylärajan.
Sovellukseen voi rekisteröidä enintään 10 laitetta. Jos olet rekisteröinyt 10 laitetta, poista rekisteröityjä laitteita ennen uusien etsimistä.

Toimenpiteet

Verkossa olevien laitteiden etsiminen automaattisesti

1.Napauta [] Canon PRINT Business -aloitusnäytön vasemmassa yläkulmassa.
[Select Printer] (Valitse tulostin) -näyttö tulee näkyviin.
2.Napauta [Auto Search (Wi-Fi)] (Automaattinen haku (Wi-Fi)).
Haetut laitteet näytetään.
3.Valitse laite.
4.Vahvista laitetiedot näkyviin tulevassa valintaikkunassa → valitse [Add] (Lisää).
HUOMAUTUS
Jos haluamaasi laitetta ei näy, etsi se [Manual Search (Wi-Fi)] (Manuaalinen haku (Wi-Fi)) -toiminnon avulla.

Laitteiden etsiminen manuaalisesti määrittämällä IP-osoite/DNS-nimi (FQDN)

1.Napauta [] Canon PRINT Business -aloitusnäytön vasemmassa yläkulmassa.
[Select Printer] (Valitse tulostin) -näyttö tulee näkyviin.
2.Napauta [Manual Search (Wi-Fi)] (Manuaalinen haku (Wi-Fi))
3.Anna haluamasi laitteen IP-osoite tai DNS-nimi (FQDN).
Etsiminen DNS-nimen avulla
Kirjoita FQDN.
<FQDN-esimerkki>
Jos isäntänimi on "device01", aliverkkotunnuksen nimi on "aaa" ja verkkotunnuksen nimi on "bbb.com":
device01.aaa.bbb.com
4.Valitse laite.
5.Vahvista laitetiedot näkyviin tulevassa valintaikkunassa → valitse [Add] (Lisää).

Tulos

Laite rekisteröidään [Select Printer] (Valitse tulostin) -näytön luetteloon.
HUOMAUTUS
Voit rekisteröidä laitteen myös tulostuksen [Preview] (Esikatselu)-näytössä. Napauta [Printer] (Tulostin) [Preview] (Esikatselu)-näytössä, jolloin [Select Printer] (Valitse tulostin) -näyttö tulee näkyviin.

Katso myös aiheet