Laitteen rekisteröinti (rekisteröinti Wi-Fi Direct -toiminnolla)

Voit etsiä ja rekisteröidä esimerkiksi skannaukseen tai tulostukseen käytettäviä laitteita. Tässä kerrotaan, miten rekisteröit laitteen Wi-Fi Direct -yhteyden kautta.

Vaatimukset

Rekisteröityjen laitteiden määrä on alle ylärajan.
Sovellukseen voi rekisteröidä enintään 10 laitetta. Jos olet rekisteröinyt 10 laitetta, poista rekisteröityjä laitteita ennen uusien etsimistä.
Mobiililaite ja käyttämäsi laite tukevat Wi-Fi Direct -toimintoa.
Wi-Fi Direct -toiminto on otettu käyttöön ja käynnistetty käytettävän laitteen asetuksissa.
Sijaintitiedot on otettu käyttöön kohdassa [App Settings] (Sovelluksen asetukset) > [Use Wi-Fi Direct Printer] (Käytä Wi-Fi Direct -tulostinta).

Toimenpiteet

Wi-Fi Direct -yhteyden aloittaminen mobiililaitteella

1.Avaa Wi-Fi Direct -näyttö mobiililaitteen käyttöjärjestelmän Wi-Fi-asetusnäytössä ja valitse käytettävä laite löytyneiden Wi-Fi Direct -laiteiden luettelosta.

Laiteyhteyden salliminen

1.Kun laite vastaanottaa yhteyspyynnön mobiililaitteelta, siitä kertova viesti näkyy laiteen näytössä. Salli tällöin yhteys käyttämällä laitteen toimintoa.

Laitteen rekisteröiminen

1.Napauta [] Canon PRINT Business -aloitusnäytön vasemmassa yläkulmassa.
[Select Printer] (Valitse tulostin) -näyttö tulee näkyviin.
2.Napauta [Auto Search (Wi-Fi)] (Automaattinen haku (Wi-Fi)).
Haetut laitteet näytetään.
3.Valitse laite.
4.Vahvista laitetiedot näkyviin tulevassa valintaikkunassa → valitse [Add] (Lisää).

Tulos

Laite rekisteröidään [Select Printer] (Valitse tulostin) -näytön luetteloon.
HUOMAUTUS
Voit rekisteröidä laitteen myös tulostuksen [Preview] (Esikatselu)-näytössä. Napauta [Printer] (Tulostin) [Preview] (Esikatselu)-näytössä, jolloin [Select Printer] (Valitse tulostin) -näyttö tulee näkyviin.

Katso myös aiheet