[Printer Details] (Tulostimen tiedot) -näytön näyttäminen

Tässä näytössä voit tarkistaa tarkemmat laitetiedot.
Näyttää laitteen tilan ja seuraavat tiedot: [Printer Name] (Tulostimen nimi), [Product Name] (Tuotenimi), [IP Address] (IP-osoite) ja [MAC Address] (IP-osoite).
[Update Printer Information] (Päivitä tulostimen tiedot)
Toiminto tulee näkyviin, jos laite tukee kokoonpanotietojen keräämistä. Se kerää laitetietoja ja näyttää seuraavat [Print Settings] (Tulostusasetukset) -näytön tiedot sen mukaan, mitä toimintoja on asennettu ja mitä toimintoja laite tukee.
[Output Method] (Tulostustapa) > [Secure Print] (Suojattu tulostus), [Save] (Tallenna)
[Authentication Mode] (Varmennustila)
[2-sided] (2-puolinen)
[Staple] (Nidonta)
Tavallisesti tiedot kerätään ja otetaan käyttöön [Print Settings] (Tulostusasetukset) -näytössä laitteen rekisteröinnin yhteydessä. Käytä tätä toimintoa seuraavissa tapauksissa.
Laitteen kokoonpanotietoja ei voida kerätä laitteen rekisteröinnin aikana.
Laitteen asetuksia muutetaan rekisteröinnin jälkeen.
HUOMAUTUS
Jos laitteen kokoonpanotietoja ei voida kerätä, kaikki kohteet näkyvät [Print Settings] (Tulostusasetukset) -näytössä.
[Port Settings] (Portin asetukset)
Voit määrittää jonon nimen ja laitteen tulostinportin tyypin.
[Print Options] (Tulostuksen asetukset)
Vaihtaa PDF-suoratulostuksen käyttöön ja pois käytöstä tulostettaessa PDF-tiedostoa PDF-suoratulostusta tukevasta laitteesta.
[Remove from List] (Poista luettelosta)
Voit poistaa näytettävän laitteen [Select Printer] (Valitse tulostin) -näytön luettelosta.
[Remote UI] (Etäkäyttöliittymä)
Laitteen Remote UI voidaan näyttää. Kun [Check the details using the Remote UI.] (Tarkista tiedot etäkäyttöliittymässä.) -ilmoitus näkyy kohdassa [Scanner] (Skanneri) / [Printer] (Tulostin), napauta [Remote UI] (Etäkäyttöliittymä) ja tarkista tiedot.
HUOMAUTUS
Voit palata tähän sovellukseen, kun Remote UI tuotu näkyviin, napauttamalla sovelluksen kuvaketta mobiililaitteesi aloitusnäytössä.
Et välttämättä pysty tarkastelemaan Remote UI -sovellusta mobiililaitteestasi. Jos näin käy, tarkista laitteen tila tietokoneessa avatusta Remote UI -sovelluksesta tai laitteen ohjauspaneelista.
Vaikka Remote UI näkyisikin mobiililaitteessa, et välttämättä pysty käyttämään sen kautta kaikkia tiedostotoimintoja. Jos näin käy, tee toiminnot tietokoneessa näkyvästä Remote UI -sovelluksesta tai laitteen ohjauspaneelista.
Jos välityspalvelimen asetukset on määritetty mobiililaitteen Wi-Fi-asetuksissa, et voi näyttää sen laitteen Remote UI -sovellusta, jonka olet rekisteröinyt Wi-Fi Direct -yhteydellä. Tarkista tällöin laitteen tila tietokoneessa näkyvästä Remote UI -sovelluksesta tai laitteen ohjauspaneelista.
[Support Site] (Tukisivusto)
Pääset Canonin tukisivustolle.