Tulostustoiminnolla määritettävät kohteet

[Output Method] (Tulostustapa)
Valitse tulostustapa.
[Print] (Tulostus): Normaalitulostus.
[Store] (Tallenna): Tallentaa tulostustiedot laitteen Saapuneet-kansioon.
[Secure Print] (Suojattu tulostus): Voit liittää tulostustietoihin PIN-koodin ja tallentaa sen laitteeseen. Toiminto on hyödyllinen luottamuksellisia asiakirjoja tulostettaessa.
[User Name] (Käyttäjänimi): Näyttää tulostustietojen käyttäjänimen. Pääset muuttamaan nimeä napauttamalla sitä.
[Domain Name] (Toimialueen nimi): Määrittää käyttäjän toimialueen nimen. Jos et tarvitse toimialueen nimeä tulostuksen aikana, jätä kohta tyhjäksi. Jos et tiedä toimialueen nimeä, ota yhteys laitteen järjestelmänvalvojaan.
[Authentication Mode] (Varmennustila)
Voit hallita tulostusta osastotunnusten hallintatoiminnolla tai käyttäjätodennustoiminnolla.
[Off] (Pois): Käyttäjähallintaa ei suoriteta.
[Dept. ID Mgt.] (Osastotunnusten hallinta): Määrittää osastonhallinnan tiedot.
[User Authentication] (Käyttäjän tunnistus): Määrittää käyttäjätodennuksen tiedot.
HUOMAUTUS
Jos käytät tulostuspalvelinta (manuaalisesti tallennettu tulostin) tulostuskohteena, [User Authentication] (Käyttäjän tunnistus) ei tule näkyviin, vaikka tulostuskohteena oleva tulostin tukisi käyttäjätodennusta.
[Output Size] (Tulosteen koko)
Valitse paperikoko.
Jos valitse [Minimize Margins and Print] (Kavenna reunukset ja tulosta) -asetukseksi vaihtoehdon [On] (Käytössä), tulostusalue laajenee paperin reunoihin asti. Tulostustietojen sisällöstä riippuen osa reunatiedoista saattaa kadota tulostuksen aikana. Marginaalien pienin leveys vaihtelee laitemallin mukaan.
HUOMAUTUS
PDF-suoratulostusta* käytettäessä reunat ovat aina mahdollisimman kapeat [Minimize Margins and Print] (Kavenna reunukset ja tulosta) -asetuksesta riippumatta.
* [] näkyy [Select Printer] (Valitse tulostin) -näytössä PDF-tiedostojen suoratulostusta tukevissa laitteissa.
[Copies] (Kopiot)
Valitse tulostettavien kopioiden määrä.
[Print Range] (Tulostusalue)
Valitse tulostettava alue.
[Source] (Lähde)
Valitse [Auto] (Automaattinen) (käyttää laitteen asetusta) tai [Tray] (Lokero).
HUOMAUTUS
Paperilähteen valinta saattaa olla mahdollista käytetyn laitteen mukaan.
[Select Color] (Valitse väri)
Valitse väri- tai harmaasävytulostus (mustavalkotulostus). Valitse normaalitilanteessa [Auto] (Automaattinen).
[2-sided] (2-puolinen)
Valitse yksi- tai kaksipuolinen tulostus.
HUOMAUTUS
A5/B5-kokoisen paperin molemmille puolille tulostettaessa jotkin laitteet saattavat tulostaa vain paperin toiselle puolelle.
[Staple] (Nidonta)
Valitse, nidotaanko sivut.
Sivu nidotaan kohdista, jotka näkyvät punaisina [Preview] (Esikatselu)-näytön pikkukuvassa.
HUOMAUTUS
PDF-suoratulostettava* asiakirja voidaan nitoa eri kohdasta kuin pikkukuvissa näytetään.
* [] näkyy [Select Printer] (Valitse tulostin) -näytössä PDF-tiedostojen suoratulostusta tukevissa laitteissa.
Asiakirjaa ei välttämättä nidota oikeasta kohdasta seuraavissa tapauksissa.
Kun tulostetaan vaakasuuntaisesta alkuperäiskappaleesta skannattu tiedosto.
Kun tulostetaan skannattu tiedosto asetuksella [2 on 1] (2 sivua arkille).
Käyttämäsi viimeistelijän mukaan voit ehkä valita myös Eco (Staple-Free) -asetuksen. Jos Eco (Staple-Free) ei tue määritettyä paperikokoa, paperi kuitenkin tulostetaan ilman Eco (Staple-Free) -asetusta ja laitteeseen tulee virheilmoitus.
[2 on 1] (2 sivua arkille)
Valitse, tulostetaanko kaksi sivua yhdelle arkille.
[PDF Preview Method] (PDF-esikatselutapa)
Jos haluat käyttää Data Conversion Service -palvelua PDF-tiedoston esikatselussa, määritä [Data Conversion Service] (Tietojen muuntopalvelu) -asetukseksi [On] (Käytössä).
HUOMAUTUS
Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät laitteen mallin mukaan.
Jos käyttämäsi laite ei tue asettamiasi toimintoja, asetuksia ei oteta käyttöön.
Jos laite tukee kokoonpanotietojen keräämistä ja käytössä on toiminto [Select Printer] (Valitse tulostin) > [Printer Details] (Tulostimen tiedot) > [Update Printer Information] (Päivitä tulostimen tiedot), voit näyttää laitteen toimintoja vastaavat asetukset [Print Settings] (Tulostusasetukset) -näytössä.