Asetusten rekisteröiminen laitteen kohtaan Quick Menu (imageRUNNER ADVANCE -sarja, kun käytetään [Scan and Send] (Skannaa ja lähetä) -toimintoa)

Jos tallennat usein tarvittavat skannausasetukset kohtaan Quick Menu, samaa lähetyskohdetta ja samoja skannausasetuksia ei enää tarvitse määrittää.

Toimenpiteet

Asetusten rekisteröiminen kohtaan Quick Menu

1.Valitse laitteen ohjauspaneelissa [Scan and Send] (Skannaa ja lähetä).
2.Määritä skannausasetukset.
3.Paina [].
4.Paina [Register to Quick Menu] (Rekisteröi pikavalikkoon).
5.Paina [Next] (Seuraava).
6.Määritä tallennettavan painikkeen muistiasetukset → valitse [Next] (Seuraava).
[Display Confirmation Screen When Recalling] (Näytä vahvistusnäyttö muistia käytettäessä):
Kun asetukset haetaan, esiin tulee asetusten vahvistusnäyttö.
Jos asetukseksi on määritetty [Off] (Pois), asetusten vahvistusnäyttö ei tule näkyviin asetuksia haettaessa.
[Start Operation for Recall] (Käynnistä muistitoiminto):
Toiminto suoritetaan painiketta painettaessa, eikä [] (Start) -painiketta tarvitse painaa.
7.Valitse tallennuspaikaksi [Personal] (Henkilökohtainen) ja [Shared] (Jaettu) → valitse tallennettava painike → valitse [Next] (Seuraava).
8.Paina [Name] (Nimi) / [Comment] (Kommentti) → kirjoita nimi/kommentti → valitse [OK].
9.Paina [OK] → [Close] (Sulje).
Skannausasetukset rekisteröidään laitteen kohtaan Quick Menu.

Rekisteröityjen asetusten hakeminen kohteesta Quick Menu

1.Paina [] (Quick Menu).
2.Valitse [Personal] (Henkilökohtainen) tai [Shared] (Jaettu) → paina käytettävää painiketta.
3.Paina [Yes] (Kyllä).
HUOMAUTUS
Laitteen, langattoman reitittimen ja mobiililaitteen verkkoasetuksista riippuen mobiililaitteen IP-osoitetta ei välttämättä voi muokata. Jos näin tapahtuu, valitse laitteen [Scan and Send] (Skannaa ja lähetä) -näytössä [Details] (Tiedot) ja vaihda IP-osoite kohdassa [Host Name] (Isäntäkoneen nimi).

Tulos

Rekisteröidyt skannausasetukset haetaan muistitoiminnolla laitteen kohdasta Quick Menu.